กำหนดการ "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน 2561"

หมวด: News
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561 19:04
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 1248

banner 1

Banner 4

สำหรับท่านที่สนใจอยากทราบรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่างๆ สถานที่ วัน/เวลา/ผู้รับผิดชอบ สามารถดูได้จาก เอกสารผังงาน/กิจรรม นี้

Banner 3

ท่านที่สนใจเป็นเจ้าภาพกองกฐิน งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดอุบลราชธานี” (สืบฮีต สานฮอย มูลมังดีประเพณีศรีอีสาน) ในวันอังคารที่ ๒๐ วันพุธที่ ๒๑ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทอดถวาย ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพียงกองละ ๑ บาท และท่านที่สนใจเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑,๒๙๙ กอง หรือมูลค่า ๑,๒๙๙ บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับมอบ พระเศรษฐีนาคปรก รุ่นเจ้าสัวเมืองอุบล ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ โดยดาวน์โหลดใบปวารณาได้ที่นี่

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ กองบุญละ ๑ บาท โดยช่องทางดังนี้

QR code

Banner 2

สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันต่างๆ ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
“งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


การแข่งขันการขับร้องสรภัญญะ

การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ


การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น

 

การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน : พิณ แคน โหวต และโปงลาง

 

การสมัครเข้าประกวดแข่งขัน

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวด : ส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐