รวมภาพกิจกรรมงานบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๕ (๒)

หมวด: Gallery
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 26 กันยายน 2558 13:15
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 951

album katin 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดขยาย สามารถแสดงแบบสไลด์โชว์ได้จากเครื่องมือที่ปรากฏด้านบน

งานเลี้ยงพาแลงและการแสดงภาคกลางคืน

DSC_0849.JPG DSC_0850.JPG DSC_0851.JPG

DSC_0852.JPG DSC_0853.JPG DSC_0854.JPG

DSC_0856.JPG DSC_0857.JPG DSC_0859.JPG

DSC_0860.JPG DSC_0870.JPG DSC_0871.JPG

DSC_0873.JPG DSC_0874.JPG DSC_0877.JPG

DSC_0879.JPG DSC_0882.JPG DSC_0883.JPG

DSC_0884.JPG DSC_0885.JPG DSC_0886.JPG

DSC_0889.JPG DSC_0890.JPG DSC_0891.JPG

DSC_0892.JPG DSC_0893.JPG DSC_0894.JPG

DSC_0910.JPG DSC_0911.JPG DSC_0912.JPG

DSC_0915.JPG DSC_0916.JPG DSC_0917.JPG

DSC_0918.JPG DSC_0919.JPG DSC_0920.JPG

DSC_0924.JPG DSC_0928.JPG DSC_0940.JPG

DSC_0944.JPG DSC_0952.JPG DSC_0957.JPG

DSC_0959.JPG DSC_0961.JPG DSC_0963.JPG

DSC_0969.JPG DSC_0972.JPG DSC_0975.JPG

DSC_0977.JPG DSC_0979.JPG DSC_0982.JPG

DSC_0986.JPG DSC_0987.JPG DSC_0988.JPG

DSC_0990.JPG DSC_0991.JPG DSC_0993.JPG

DSC_0994.JPG DSC_0995.JPG DSC_0998.JPG

DSC_1000.JPG DSC_1001.JPG

การตักบาตรในเช้าวันทอดกฐิน

DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG DSC_0006.JPG

DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG DSC_0013.JPG

DSC_0014.JPG DSC_0015.JPG DSC_0017.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0027.JPG DSC_0029.JPG

DSC_0030.JPG DSC_0037.JPG DSC_0039.JPG

DSC_0051.JPG DSC_0054.JPG DSC_0058.JPG

DSC_0061.JPG DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG

DSC_0065.JPG DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG

DSC_0072.JPG DSC_0073.JPG DSC_0075.JPG

DSC_0076.JPG DSC_0079.JPG DSC_0080.JPG

DSC_0081.JPG DSC_0087.JPG

การทอดถวายผ้ากฐิน

DSC_0115.JPG DSC_0119.JPG DSC_0121.JPG

DSC_0130.JPG DSC_0131.JPG DSC_0135.JPG

DSC_0141.JPG DSC_0154.JPG DSC_0156.JPG

DSC_0158.JPG DSC_0159.JPG DSC_0160.JPG

DSC_0168.JPG DSC_0169.JPG DSC_0171.JPG

DSC_0175.JPG DSC_0178.JPG DSC_0181.JPG

DSC_0185.JPG DSC_0187.JPG DSC_0189.JPG

DSC_0190.JPG DSC_0191.JPG DSC_0192.JPG

DSC_0194.JPG DSC_0207.JPG DSC_0209.JPG

DSC_0211.JPG DSC_0214.JPG DSC_0222.JPG

DSC_0226.JPG DSC_0233.JPG DSC_0234.JPG

DSC_0235.JPG DSC_0237.JPG DSC_0243.JPG

DSC_0245.JPG DSC_0247.JPG DSC_0251.JPG

DSC_0252.JPG DSC_0254.JPG DSC_0256.JPG

DSC_0257.JPG DSC_0268.JPG DSC_0273.JPG

DSC_0274.JPG DSC_0281.JPG DSC_0282.JPG

DSC_0284.JPG DSC_0285.JPG DSC_0289.JPG

DSC_0297.JPG DSC_0298.JPG DSC_0300.JPG

DSC_0301.JPG DSC_0307.JPG DSC_0309.JPG

DSC_0310.JPG DSC_0311.JPG DSC_0312.JPG

DSC_0313.JPG DSC_0328.JPG DSC_0330.JPG

DSC_0337.JPG DSC_0340.JPG DSC_0342.JPG

DSC_0344.JPG DSC_0348.JPG DSC_0349.JPG

DSC_0354.JPG DSC_0357.JPG DSC_0358.JPG

DSC_0359.JPG DSC_0361.JPG DSC_0362.JPG

DSC_0364.JPG DSC_0367.JPG DSC_0369.JPG

DSC_0371.JPG DSC_0372.JPG DSC_0373.JPG

DSC_0374.JPG DSC_0375.JPG DSC_0376.JPG

DSC_0378.JPG DSC_0379.JPG DSC_0381.JPG