รวมวีดิโอกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน

video youtube

กิจกรรมบรรพชาภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน

บวชเณรภาคฤดูร้อน วัดไชยมงคล 53

บวชเณรภาคฤดูร้อน วัดไชยมงคล 54

เพื่อดาวดวงนั้น บวชเณร วัดไชยมงคล 54

บวชเณรฤดูร้อนวัดไชยมงคล ปี 2555

บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน วัดไชยมงคล 2556

 

Search

Copyright ©2020 chaimongkol.net - Design by Hostingflow.com
f t g m