รวมวีดิโอกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน

หมวด: Video
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 26 กันยายน 2558 14:50
เขียนโดย Webmaster
ฮิต: 969

video youtube

กิจกรรมบรรพชาภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน

บวชเณรภาคฤดูร้อน วัดไชยมงคล 53

บวชเณรภาคฤดูร้อน วัดไชยมงคล 54

เพื่อดาวดวงนั้น บวชเณร วัดไชยมงคล 54

บวชเณรฤดูร้อนวัดไชยมงคล ปี 2555

บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน วัดไชยมงคล 2556