รวมวีดิโอกิจกรรมบวชงานจุลกฐิน

video youtube

รวมกิจกรรมงาน "ทอฝ้าย เป็นสายบุญ จุลกฐิน" วัดไชยมงคล

สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี "งานบุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล"

งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์จุลกฐินที่จะถึงนี้ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ที่ วัดไชยมงคล

ความเป็นมาของงาน "ทอฝ้าย เป็นสายบุญ จุลกฐิน" วัดไชยมงคล

ขบวนแห่บุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล ปี ๒๕๕๗

ขบวนแห่บุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล ปี ๒๕๕๗ (๒)

การถวายผ้ากฐิน วัดไชยมงคล ปี๒๕๕๗

งานสายบุญ จุลกฐิน วัดไชยมงคล ปี๒๕๕๖

Search

Copyright ©2020 chaimongkol.net - Design by Hostingflow.com
f t g m