optionen handel.

ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ๒๕๕๗

พิมพ์
หมวด: News-2014
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 22 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Webmaster

60x60

ขอเชิญสมัครเข้าประกวดแข่งขัน

สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่สนใจส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาการแข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามหัวข้อที่สนใจดังนี้

- การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
- การประกวดกระทง
- การประกวดกลองยาว
- การประกวดขันหมากเบ็ง
- การประกวดสรภัญญะ

กำหนดการจัดงาน

วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๐๙.๐๙ น. พิธีเปิดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี"
- การแสดงรำเอ้ดอกฝ้าย (ลานต้นฝ้าย)
- การแสดงรำกลองตุ้ม
๐๙.๓๙ น. เริ่มกิจกรรมการผลิต "จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร" เริ่มจากการปลูกฝ้าย เก็บฝ้าย อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้าย ต่ำหูก ตัดเย็บ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ

ร่วมกันฮ่วมบุญประเพณีตั้งแต่เฮ็ดข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวปุ้น (ขนมจีน) ข้าวจี่ ข้าวมธุปายาส ข้าวเม่า ข้าวโป่ง พวงมาลัยจากข้าวตอกแตก

เบิ่งการละเล่นพื้นบ้านอีสาน การแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ฟังผู้เฒ่าเล่านิทาน เป็นต้น
๑๕.๐๐ น. แข่งขัน "การทำขันหมากเบ็ง" ประเภทนักเรียนและประชาชน
๑๗.๐๐ น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
- ฮ่วมกันกินข้าวแลง
- เบิ่งการแสดงลูกหลาน
- เล่าตำนานเมืองอุบลฯ
- สนุกสนานรำวงย้อนยุค
 ๑๘.๐๐ น.  แข่งขันการสวดสรภัญญะ ประเภทนักเรียนและประชาชนทั่วไป/การแสดงหนังบักตื้อ
 ๒๐.๐๐ น.  เปิดการแข่งขันกลองยาว
 ๒๔.๐๐ น.  ชมการแสดงหมอลำคู่
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 ๐๐.๐๐ น.  การละเล่นสาธิต "ผีฟ้าลำแคน"
 ๐๓.๐๐ น.  ตัดเย็บ เก็บสายใย ขั้นตอนการตัดเย็บให้เป็นผ้า
 ๐๕.๐๐ น.  ย้อมด้ายสายพระธรรม
 ๐๖.๓๐ น.  พิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน จำนวน ๑๐๙ รูป
 ๐๘.๓๐ น.  ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน "สามเส้นทางธรรมสืบสานประเพณีศรีอีสาน"
 ๐๙.๓๐ น.  พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน เสร็จพิธี

การสมัครเข้าประกวดแข่งขัน

สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่สนใจส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในการประกวดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาการแข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามหัวข้อที่สนใจดังนี้

 

 katin2014 logo

ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในการเป็นเจ้าภาพกองบุญ เพียงกองบุญละ ๑ บาท รายได้เพื่อ

  • สมทบทุนการจัดงานประชุมและสัมมนาพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุตื) จำนวน ๓,๐๐๐ รูป
  • สมทบทุนสร้างศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี) และ
  • ร่วมสบทบทุนกองทุนหยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กด้อยโอกาส

luangpu man center

ภาพจำลองภูมิทัศน์ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

สำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑,๒๙๙ กองหรือมูลค่า ๑,๒๙๙ บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เหล็กน้ำพี้ ขนาดสูง ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์

ดาวน์โหลด "ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน" ได้ที่นี่

หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล โทรสาร ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐

หรือท่านจะสะดวกโอนเงินเข้าบัญชี ลานบุญลานปัญญา วัดไชยมงคล ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์ หมายเลขบัญชี ๓๒๒-๐-๓๙๑๓๗-๐

ร่วมสนับสนุนโดย : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

FreshJoomlaTemplates.com 
Copyright @ วัดไชยมงคล เลขที่ ๒ ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘